आमच्याशी संपर्क साधा

मुख्य कार्यालयाचा पत्ता:

पत्ता :

मपविम, प्रधान कार्यालय, मफतलाल हाऊस, पहिला मजला, एचटी पारेख मार्ग, 169, बॅकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - 400 020.

माहिती आणि बुकिंग संदर्भात शंकांचं निरसन

 • एमटीडीसी टोल फ्री क्रमांक

  1800229930
  (सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत)

 • दूरध्वनी क्रमांक

  (022) 22845678  
  आरक्षण केंद्र, मुंबई

 • 24x 7 टोल फ्री बहू-भाषिक पर्यटकांसाठी

  हेल्पलाइन (पर्यटन मंत्रालयाद्वारे)

 • टोल फ्री क्रमांक : 1800 111 363
  लघु कोड क्रमांक : 1363

MTDC - Head Office