समुद्री साहसी खेळ (वॉटर स्पोर्ट्स)

एमटीडीसी बोट क्लब नाशिक
एमटीडीसी तारकर्ली IISDA
एमटीडीसी बोट क्लब गणपतीपुळे